Ouders-en-kinderen-in-balans.jpg
 
 

Waarover gaat deze lezing?

Het lijkt vanzelfsprekend. Als de ouders in balans zijn, zijn de kinderen ook in balans. Het is de logica zelf. In de praktijk echter verhinderen onze emoties ons om deze waarheid helder onder ogen te zien. Als een kind krijst, eetmoeilijkheden heeft, pest of gepest wordt, grote moeilijkheden heeft op school, veel weent of angsten ontwikkelt, gaan we traditioneel op zoek naar een oplossing voor het kind. De bedoelingen die erachter zitten zijn goed uiteraard, maar het resultaat beantwoordt dikwijls niet aan de verwachtingen en inspanningen die in de bijsturing gestoken worden. In mijn praktijk heb ik het al zo dikwijls gezien. Een tiener kan geen studiekeuze maken omdat hij of zij emotioneel voor één van de ouders zorgt of de droom van de ouders probeert waar te maken. Een tienjarig meisje is agressief en verwijtend omdat één van de ouders nog boos is op de eigen ouders. Een zevenjarig jongetje haalt zich allerlei moeilijkheden op de hals in de klas omdat één van zijn ouders moeite heeft om in het leven te staan. Een kleutertje weent aan de schoolpoort omdat hij het verdriet van één van de ouders tot uiting brengt. De volwassen dochter komt de éne na de andere grote moeilijkheid tegen in haar leven en lijkt alle gunstige kansen mis te lopen. Alle inspanningen leveren alleen maar meer van hetzelfde op met soms gezondheidsproblemen tot gevolg. De problematiek begint uit de hand te lopen. De ouders zijn naarstig op zoek naar een oplossing en zijn ten einde raad. Het kind begint de moed te verliezen.

Kinderen zijn de fijnst afgestemde barometers die je je kunt voorstellen. Ze detecteren elke wolk, elke regendruppel, elke storm, elk hoge- of lagedrukgebied in de emotionele weersgesteldheid van papa en mama. Kinderen houden zo veel van hun ouders dat ze hen willen helpen. Dit proces is onbewust en is al werkzaam van in het begin van hun leven.  Ze doen dit met zoveel toewijding dat ze vergeten om te spelen en kind te zijn. Dit gaat door tot ver in de volwassenheid, zelfs tot het einde van het leven, tenzij het kind inzicht begint te krijgen in het patroon en er uit stapt. Vele volwassenen van nu zitten nu in dat proces.

De enige oplossing die ouders uit het oog verliezen in verband met een oplossing voor hun nakomelingen is de meest effectieve. Aangezien de kinderen de onverwerkte emoties van hun ouders en grootouders dragen en weerspiegelen, is zelfreflectie en uit de verstrikkende en verwarrende emotionele patronen stappen het grootste geschenk dat je aan je kinderen kunt geven. Confronterend? Jawel! Pijnlijk? Jawel! Lastig? Jawel! Bevrijdend? Jawel! Verhelderend? Jawel! Voor jezelf? Jawel! Voor je kinderen? Jawel! Een win-win situatie voor iedereen, ook voor de omgeving.

Hoe dikwijls heb ik kinderen al een diepe zucht van ver-licht-ing horen slaken als hun ouders de verantwoordelijkheid voor de emoties die ze zelf dragen durfden opnemen. Moedig? Ja, want het is een proces dat je het meest risicovolle avontuur in je leven doet aangaan. Jezelf vrij maken. Kinderen kunnen hun studiekeuze maken, opnieuw spelen, lachend naar school gaan en hun creativiteit omzetten in successen. Mijn grootste beloning in dit werk is wanneer het kleine kind opkijkt naar papa of mama, verbaasd is over de tranen, maar ziet dat de ouder opnieuw met volle teugen kan ademen. Zo’n kind stroomt over van liefde en van vrijheid. Het maakt niet uit of je kind zes maanden, elf jaar of 27 jaar oud is. Op elke moment kan het bevrijdingsproces in gang gezet worden door de emoties te ontwarren.

Als ouder ben jij dé weg naar een oplossing voor je kind. Dankbaarheid, respect, verbinding en een blij kind zijn je beloningen.

Voor wie?

Voor vitale en bewuste

 • ouders, grootouders
 • (toekomstige) leerkrachten alle niveaus
 • docenten lerarenopleiding
 • opvoeders, coaches, leerlingbegeleiders

Wat neem je mee?

 • de hooggevoeligheid van je kind
 • je kind als spiegel
 • de taal van de spiegel begrijpen
 • het belang van een lege rugzak
 • de gevolgen van een overladen rugzak
 • de effecten van aanwezig zijn bij jezelf
 • de effecten van de juiste plaats in het gezin
 • de effecten van de juiste ordening in het gezin
 • iedereen wordt gezien in het gezin
 • de verlegging van de verantwoordelijkheid als antwoord op het probleem
 • waarneming vanuit het veld

Praktische informatie

Deze lezing is momenteel niet ingepland.
Wil je deze lezing op je school? Neem vrijblijvend contact op.