Jaaropleiding familieopstellingen

Een transformatie die zichtbaar is

Toon alle transformatietrajecten • Ga naar de kalenderGa naar de startpagina


Jaaropleiding familieopstellingen.jpg
 

Met/zonder specialisatiemogelijkheid voor onderwijs

Waarover gaat dit transformatietraject?

In de studio bij SBS Business/Gezond

Of je een goede band hebt met je familieleden of niet, of je ze kent of niet, feit is dat je een schakel bent in de lange lijn van voorouders en voor de kinderen die na jou komen. De geschiedenis en de emotionele beleving van de leden uit je stamboom hebben een grotere invloed dan je op het eerste zicht zou denken. De verbondenheid of juist het gemis eraan heeft grote gevolgen in je dagelijks leven. Met familieopstellingen kun je teruggaan naar de oorsprong van de verstrikking om een nieuwe beweging te creëren. Hierdoor ben je in staat om veel meer aanwezig te zijn in het heden in plaats van onbewust te verdwalen in voorbije gebeurtenissen. De problematische verhoudingen binnen het systeem worden zichtbaar. Door beweging toe te laten, ontstaat een verbeterde ordening en stroomt licht en liefde vrijer in je leven. Het succes van familieopstellingen toont aan dat de resultaten praktisch doorwerken. Niet verwonderlijk dat steeds meer mensen zich in het systemische werk willen bekwamen. Deze jaaropleiding biedt een waardevolle insteek aan.


Blok 1

Ouders en kinderen
Gezin van herkomst

Ouders en kinderen – Gezin van herkomst

Het gezin van herkomst herbergt niet alleen de liefde, maar tegelijkertijd voel je als kind dat je niet alles verteld wordt. Er zijn geheimen. Je kunt er de vinger niet op leggen, maar je innerlijk weten bedriegt je niet. Het brengt je sterk in verwarring en is de oorzaak van energieverlies in de vorm van conflicten, problemen, ziekten, echtscheidingen, enz… Onuitgesproken wonden, kwetsuren, verloren liefdes en ernstige feiten werden bedekt met de zwijgende mantel van de liefde om individuele familieleden of heel het systeem te beschermen. Door de verwarring te ontrafelen kan het kind (ook als volwassene) krachtiger in het leven staan en het eigen potentieel moeitelozer ontplooien.


Blok 2

Trauma’s, voorgenerationele thema’s en karmische invloeden

Trauma’s, voorgenerationele thema’s en karmische invloeden

Een snelle blik in een geschiedenisboek maakt je al vlug duidelijk dat onze voorouders in tijden leefden waarin vele gebeurtenissen trauma’s veroorzaakten. Deze trauma’s werden net zoals lichaamsbouw, de kleur van de ogen of ziekten van generatie tot generatie doorgegeven. De huidige generatie worstelt nog steeds met trauma’s die eigenlijk niet van hen zijn, maar die ze uit loyaliteit met de voorouders met veel liefde draagt. Het vrijmaken van trauma’s voelt letterlijk en figuurlijk aan als bevrijding, een blok dat van je afvalt. Je ontgroeit situaties die je voorheen belemmerden. Je verlegt, als door een onzichtbare hand geleid, je grenzen om meer zicht te krijgen op de zin van je leven.


Blok 3

Man en vrouw en andere relatiethema’s

Man en vrouw en andere relatiethema’s

Het is het begin van alles. En toch vergeten we hoe belangrijk het is. Hoe man en vrouw zich tot elkaar verhouden, de mate waarin hun liefde als koppel en als ouders kan stromen, heeft een gigantisch effect op het welzijn van henzelf, van hun kinderen en hun omgeving. Het bepaalt mee welke relaties hun kinderen in hun volwassen leven kunnen aangaan zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. In dit blok kijken we naar alle mogelijke relatievormen en hoe je ze vrijer kunt beleven.


Blok 4

(specialisatie, facultatief) Onderwijs en opvoeding

Onderwijs en opvoeding

Stel je een school voor die in haar beleid, net zoals jij in jouw familiesysteem, bereid is om de verstrikkingen en loyaliteiten zichtbaar te maken. Stel je voor dat deze school daarmee het doel nastreeft om leerkrachten vanuit vrijheid te doen lesgeven en leerlingen hun grootste leerpotentieel te laten openbloeien. Welke droom maakt dat in jou wakker? Stel dat jij diegene bent die op de startknop mag drukken? Welk gevoel geeft je dat?
School is net zoals een familie een systeem dat streeft naar een evenwicht in de vorm van de juiste rangorde, een goede plek om te werken of te leren en een plaats waar ieder zichzelf mag zijn en betekenis heeft voor de school. Alle vragen i.v.m. school zijn geschikt om op te stellen: personeelsbeleid, heroriëntatie van het beleid, klasmanagement, gedemotiveerde of lastige leerlingen, studiekeuze, schoolstress, faalangs, enz…

Blok 4 is facultatief voor onderwijsprofessionals, coaches en therapeuten en natuurlijk ook ouders die veel met onderwijsthema’s te maken hebben. Toch raad ik je aan om dit blok mee op te nemen in je traject omdat je ongetwijfeld te maken krijgt met problemen vanuit die invalshoek. Je verruimt daardoor je professionele deskundigheid en maakt kennis met een vorm van organisatieopstelling.

Onderwijsopstellingen of educatieve opstellingen dragen bij aan een goed functionerende school. Hét antwoord op hedendaagse uitdagingen voor scholen en ouders.

Educatieve opstellingen zijn een visuele en dynamische methode om een heldere kijk te krijgen op uitdagingen die zich voordoen in scholen en bij de opvoeding. Na een opstelling ervaart men een grote opluchting en komt de situatie in beweging.


Blok 5

Gezondheid – Opgelucht ademen – Eenheidsbewustzijn

Gezondheid – Opgelucht ademen – Eenheidsbewustzijn

Elk jaar wensen we elkaar een goede gezondheid toe. We weten dat een gezond lichaam ons levenscomfort verhoogt. Onder onze lichamelijke of psychische klachten liggen diepgaande emotionele blokkades en een verkrampte ademhaling verscholen die in de reguliere geneeskunde nauwelijks aan bod komen. Via opstellingen kunnen de emotionele verstrikkingen vrij gemaakt worden, waardoor de ademhaling zich verdiept en het lichaam de kans krijgt zichzelf opnieuw heel te maken. Je helende kwaliteiten worden geactiveerd. Voor de keuzes die niet meer van toepassing zijn, verschijnen er alternatieve mogelijkheden. Je ervaart daardoor dat alles met alles verbonden is en niets onmogelijk is. Alles is één.


Blok 6

De impact van de opsteller
Activeren van je energetisch bewustzijn

De impact van de opsteller – Activeren van je energetisch bewustzijn

Wie je bent als opsteller, de mate waarin je werkt vanuit innerlijke vrijheid of niet, heeft een impact op de opstelling die je begeleidt. Hetzelfde geldt voor je representanten. Hoe ga je om met de impact? Hoe vermijd je vermengingen? Zelfs de omgeving waarin je werkt, heeft een niet te onderschatten effect.

In dit blok verfijn je je energetisch bewustzijn dat als een rode draad door de opleiding loopt. Je poort naar je innerlijke bron van kracht, wijsheid en vreugde.


Blok 7

bekwaamheidsblok
Yes, I can

Yes, I can

In het bekwaamheidsblok Yes, I can krijg je de kans om vanuit je deskundigheid een eigen opstelling te begeleiden. Je krijgt feedback van de docent en tips van je medecursisten om mee te nemen naar je praktijk. Hiermee kun je een certificaat behalen.


Jaaropleiding familieopstellingen
 

Voor mannen en vrouwen die

 • een dieper inzicht in het eigen familiesysteem willen verwerven,

 • persoonlijke groei nastreven,

 • een intrinsieke levens- en leerbereidheid willen leven,

 • de kracht van eenvoud willen inzetten,

 • willen leven in contact met de ware zielsbestemming,

 • mee willen bouwen aan een verlichte wereld en mensheid,

 • kinderen en jongeren optimale levensruimte, vrijheid en veiligheid willen geven,

 • de eigen creatieve intelligentie willen ontwikkelen,

 • een hoger bewust-zijn en de werking van het licht willen verspreiden,

 • lichter en vrijer door het leven willen gaan,

 • vanuit al het vorige een persoonlijke bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

 

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je kunt een genogram opstellen en interpreteren.

 • Je werkt vanuit het lege midden.

 • Je herkent de verschillende wetmatigheden in een systeem.

 • Je werkt vanuit het wetend veld.

 • Je zoekt naar de onderliggende oorzaken van schijnbaar onoplosbare problemen.

 • Je krijgt inzichten in je persoonlijke situatie en patronen.

 • Als hulpverlener kun je anderen deskundig begeleiden.

 • Je gebruikt de meest doeltreffende methode om problemen te transformeren.

 • Je stelt op in een één op één situatie.

 • Je faciliteert een opstelling in groep.

 • Je werkt vanuit een gevoel van veiligheid.

 • Je vergroot je waarnemingsvermogen.

 • Je interveneert op het juiste moment.

 • Je vergaart belangrijke kennis over alle levensthema’s.

 • Je vergaart belangrijke kennis over lichtgevend onderwijs.

 • Je integreert het opstellingenwerk in je eigen professionele situatie.

 • Je krijgt een nieuwe kijk op maatschappelijke vragen.

 • Je verwerft een andere kijk op mensen en op wat ze doen.

 • Je leert soepelheid en je creatief vermogen inzetten.

 

Meerwaarde van de opleiding

 • De relatie tot jezelf en andere mensen verandert in de positieve zin.

 • Je innerlijke vrijheid en veiligheid vergroten aanzienlijk.

 • Je wordt begeleid door iemand die vele jaren ervaring heeft in energetisch bewustzijn en vele opstellingen over diverse thema’s faciliteert zowel individueel als in groep.

 • Je kan deelnemen op eigen tempo en ritme.

 • Er is ruimte om je eigen thema’s op te stellen om je persoonlijk groeiproces te bevorderen.

 • De groep geeft je de gelegenheid om veel ervaring op te doen als representant en in het wetend veld.

 • Met de groep kun je oefenen, uitwisselen en getuige zijn van elkaars proces.

 • We wisselen de opstellingen af met oefeningen in ‘zijn’, beweging en dans.

 • Opstellingen geven je de kans om verborgen dynamieken helder te maken waardoor jouw werk een ontzettende meerwaarde krijgt.

 • Onderwijsopstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van de problemen waar het huidige onderwijs mee te kampen heeft.

 • Je doeltreffendheid en voldoening als hulpverlener stijgt.

 

Trajectbegeleidster Hilde Van Bulck

 • begeleidt sinds jaren opstellingen over diverse thema’s op individuele basis en in groep.

 • heeft zich gespecialiseerd in onderwijsopstellingen.

 • integreert sinds 1994 energetisch bewustzijn in haar leven.

 • heeft haar eigen stijl in opstellingen ontwikkeld.

 • is geïnspireerd door het werk van Bert Hellinger.

 • integreert het opstellingenwerk van Matthias Varga von Kibed.

 • vindt transformerende ademhaling een belangrijk element in opstellingen.

 • luistert naar haar innerlijke leiding.

 • heeft een sterk ontwikkeld spiegelend vermogen.

 • wordt gewaardeerd voor het veilig kader dat ze tijdens haar opstellingen creëert.

 • leidt voor het derde jaar op rij een mooie groep opstellers in spé op.

 • zet aan tot inspiratie, motivatie en activatie.

 • vindt aanwezig zijn in dit moment van wezenlijk belang.

 • streeft naar het hoogste bewustzijnspotentieel voor zichzelf en haar medemensen.

 

Wie kan deelnemen?

 • Iedereen die als professioneel opsteller aan de slag wil gaan.

 • Voor therapeuten, coaches, zorgverleners, hulpverleners.

 • Voor leerkrachten, directie, pedagogisch begeleiders, clb-medewerkers, ouders.

 • Voor particulieren die hun persoonlijke groei willen ondersteunen, maar geen functie professioneel opsteller ambiëren. (geen certificaat, wel attest van deelname)

 • Je bent bereid om je eigen thema’s op te stellen tijdens het opleidingstraject.

 • Je bent bereid om deel te nemen aan de intervisiegroepen.

 • Je bent bereid om mogelijke opdrachten voor te bereiden.

 • Je bent bereid om minstens één keer extra deel te nemen aan familieopstellingen en onderwijsopstellingen van The New Life Experience.

 

Let op!

Indien nodig kun je doorverwezen worden voor een individuele transformatiesessie. Als je nog zware therapeutische processen moet doorlopen is deze opleiding op dit moment misschien nu nog niet geschikt voor jou. Neem contact op als je twijfelt.

 

Certificaat

Opstellingenwerk is een werk dat veel diepgang en respect vraagt. Het is fijngevoelige materie die de nodige omzichtigheid vergt. Het werk verlangt een integere houding van de begeleider en de bereidheid om de eigen rugzak leeg te maken. Opstellingen en cliënten kunnen enkel begeleid worden als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Certificaat als professioneel opsteller:

 • Je bent fulltime aanwezig op elke module

 • Je neemt minstens één keer deel aan familieopstellingen van The New Life Experience.

 • Je verwerkt de literatuurlijst i.v.m. opstellingen.

 • Je kiest een relevant thema dat je boeiend uitschrijft in een eindwerk.

 • Je neemt elke keer deel aan de intervisiegroepen.

 • Je maakt een synthese van je evolutie en je belangrijkste inzichten tijdens de intervisiegroepen.

 • Je begeleidt met succes een opstelling tijdens het bekwaamheidsblok Yes, I can.

 • Je bent aanwezig op de uitreikingsdag.

Certificaat als professioneel opsteller met specialisatie onderwijs:

 • Idem certificaat professioneel opsteller + …

 • Je neemt minstens één keer deel aan onderwijsopstellingen van The New Life Experience.

 • Je begeleidt een onderwijsopstelling tijdens het bekwaamheidsblok Yes, I can.

Indien je geen certificaat wenst, krijg je een attest van deelname en ben je op het bekwaamheidsblok 8 aanwezig als representant.

 

Wat deelnemers ervaren

 • Wat is er met mij gebeurd doorheen dit traject? Hoe herken ik mezelf nu? Ik heb leren loslaten én leren verbinden. In beide gevallen heb ik een groter gevoel van vrijheid gevonden. Er is ruimte gekomen om gevoelens te laten zijn in hun eigen ongebreidelde vorm, in een innerlijke ruimte die veel groter is dan ik voorheen gekend heb. (Jonas Gelissen, leraar)

 • Een goede docent heeft goede cursisten. Ik heb veel kunnen bijleren van de andere cursisten die deze opleiding volgden. (Nele Delusinne, bediende)

 • Ik wil je bedanken voor de mooie opleiding gevuld met doorleefde én levende informatie, interactieve oefeningen, het zorgen voor de juiste wisselwerking tussen zorg en uitdaging tot groei, voor het bewaken van de veiligheid,… (Godelieve Van Hees, onderzoeker, paardencoach)

 • Toen ik gisteren naast je kwam zitten om iets te vragen voelde het voor mij als tanken bij moeder aarde. Dankjewel hiervoor. Je hebt me een zeer waardevolle opleiding gegeven. Ik heb respect voor wie je bent en ik hoop nog vaak eens te kunnen komen tanken bij moeder aarde. Jij ben een ‘groot’ iemand en je licht straalt ver. (Anne-Marie Cox, beleidsmedewerker)

 • Ik ben blij dat dit transformatietraject zo intens heeft bijgedragen tot wie ik nu ben. Een weg die schaduwen heeft getoond die ik nog niet of te weinig durfde te omarmen. (Anny Bakelants, coördinator, leerkracht)

 • Dank je wel voor de helderheid, de verbondenheid en de integriteit van dit proces waarmee ik inzichten kreeg uit zowel de familie- als de onderwijsopstellingen. Ik heb de toegang tot mijn hart gevonden. Dit heeft bijgedragen aan een innerlijke verandering van mijn persoonlijk en professionele leven. (Caroline Coenegrachts, schooldirecteur)

 • Dank je voor de kwaliteitsvolle cursus, de veilige haven en de onvoorwaardelijke liefde die je bood tijdens deze opleiding. (Kim Callens, projectmanager)

 • Dank je wel voor de mooie reis. (Anja Glabeke, rouwconsulent)

 • Ik heb met deze opleiding mijn doel bereikt. (Peter Vercauteren, juwelier)


Praktische informatie

Jaaropleiding familieopstellingen met of zonder specialisatie voor onderwijs

DATA EN LOCATIE

De Kluizerij in Affligem
10 u. t.e.m. 18 u.

Transformatietraject blok 1
6 en 7 oktober 2018

Transformatietraject blok 2
17 en 18 november 2018

Transformatietraject blok 3
15 en 16 december 2018

Transformatietraject blok 4 (facultatief)
19 en 20 januari 2019

Transformatietraject blok 5
23 en 24 februari 2019

Transformatietraject blok 6
23 en 24 maart 2019

Transformatietraject blok 7
11 en 12 mei 2019

TARIEVEN

Bekijk de verschillende mogelijkheden op de inschrijvingspagina

 

MELD JE AAN VOOR DIT TRANSFORMATIETRAJECT