De flinterdunne grens tussen school en thuis

Toon alle lezingen en workshops • Ga naar de kalenderGa naar de startpagina

De flinterdunne grens tussen school en thuis
 
 

Waarover gaat deze lezing / Workshop?

Leerproblemen, klasmanagement, omgang met opvallend gedrag, teams die zich willen oriënteren op een nieuwe werkwijze, de plaats die je zelf inneemt binnen de schoolcontext, zijn maar enkele mogelijke situaties waarmee men dagelijks wordt geconfronteerd. Daarbij speelt het familiesysteem van alle participanten een belangrijke rol. Opstellingswerk is een unieke werkwijze om zicht te krijgen op de onderliggende werking van familiesystemen in de school. Het helpt een leerkracht om beter de eigen handelingen te begrijpen, maar vergroot ook het begrip en de benadering van leerlingen. Deze inzichten en werkwijze zullen in de toekomst aan belang winnen in het beleid van de school en de klas. Ze brengen een beweging op gang met zicht op effectieve oplossingen.

Je maakt kennis met het opstellingenwerk zowel theoretisch als door oefeningen. We maken stap voor stap kennis met de onderliggende dynamieken die een rol spelen op school en aan de basis liggen van moeilijk oplosbare problemen. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met een totaal nieuwe manier om leerlingen te begeleiden en naar school te kijken.

Voor wie?

Voor vitale en bewuste

 • (toekomstige) leerkrachten alle niveaus
 • (toekomstige) directeurs alle niveaus
 • docenten lerarenopleiding
 • zorgleerkrachten, coördinatoren, clb,…
 • opvoeders, coaches, leerlingbegeleiders
 • ouders
 • systemisch opstellers

Wat neem je mee?

 • de effecten van aanwezig zijn bij jezelf
 • de effecten van de juiste plaats
 • de effecten van de juiste ordening
 • iedereen heeft een plek in de groep
 • de werking van drie eenvoudige principes in de school
 • de verlegging van de verantwoordelijkheid als antwoord op het probleem
 • systemische opstelling als tool
 • waarneming vanuit het veld
 • een andere kijk op de werking van een school

Praktische informatie

Deze lezing / workshop is momenteel niet ingepland.
Wil je deze lezing / workshop op je school? Neem vrijblijvend contact op.